Wat is de InnOVatieroute?

De InnOVatieroute is een initiatief van HTM, RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). We dagen partijen uit om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen in het OV van morgen. We zoeken naar vernieuwende ideeën voor duurzaamheid, kostenefficiëntie of een fijnere reisbeleving voor het regionaal openbaar vervoer. Hoe kunnen we trams, bussen en metro’s beter benutten? Of hoe maken we ons aanbod aantrekkelijker? Hoe gaan we slimmer om met beheer en onderhoud?


De InnOVatieroute zet OV-vraagstukken uit waarop startups en andere gëinteresseerden kunnen inschrijven. De beste oplossingen worden begeleid en krijgen de kans om een pilot te starten bij de vervoerbedrijven HTM en/of RET.


Voor het eerste OV-vraagstuk werken we samen met YES!Delft Samen zoeken we naar innovatieve ideeën en oplossingen voor de spitsdrukte in het OV.

Corona biedt momentum om innovatie versneld toe te passen

Corona of niet: in de spits is ruimte schaars in het openbaar vervoer. Met de InnOVatieroute werken Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervoerders RET en HTM samen aan de grote uitdagingen van het OV, zoals het zo optimaal benutten van de ruimte.


Lees meer over de stand van zaken in de challenge van de InnOVatieroute.

Lees verder

Wie is YES!DELFT?

YES!Delft is dé toonaangevende tech incubator verbonden aan de TU Delft en een van de leidende tech incubators van Europa gespecialiseerd in Blockchain, Artificial Intelligence, BioTech, CleanTech, MedTech, EdTech, Aviation, Robotics en Complex Technology.


Ga naar de Public transport innovation challenge van YES!Delft via onderstaande knop.

Naar de challenge

Achtergrondinformatie

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, werken en recreëren 2,3 miljoen mensen. Een groot deel van deze mensen wil zich snel en comfortabel via het regionale openbaar vervoer verplaatsen. En dat lukt: het regionale OV wordt goed gewaardeerd, zelfs als beste van Nederland!


Door de groei van het aantal inwoners stijgt het aantal OV-reizigers de komende jaren sneller dan iedereen vooraf had verwacht. Dus we moeten met zijn allen meer doen met de huidige middelen en daarbij een optimale reisbeleving creëren voor de OV-reizigers. Dat is een enorme uitdaging en daarbij kunnen wij hulp goed gebruiken.

Daarom lanceren Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en RET ‘De InnOVatieroute’. Een vierjarig programma waarin we externe partijen uitdagen om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen in het OV van morgen. De InnOVatieroute zet OV-vraagstukken uit waarop startups en andere gëinteresseerden kunnen inschrijven. Hiervoor werken we samen met verschillende bestaande netwerken die het OV-vraagstuk zullen uitzetten. De beste oplossingen worden begeleid en krijgen de kans om een pilot te starten bij de vervoerbedrijven HTM en/of RET.


In het bijzonder doen we een beroep op vernieuwende ideeën van bedrijven van buiten de ov-sector om slimme (technologische) te ontwikkelen en toe te passen. Daarbij richten we ons op 3 thema's:
1) Hogere bezetting tegen lagere kosten
2) Reisbeleving
3) Duurzaamheid.