Wat is de InnOVatieroute?

De InnOVatieroute is een initiatief van HTM, RET, EBS Public Transportation BV (EBS) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Binnen de InnOVatieroute dagen we partijen uit om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen in het OV van morgen. We zoeken naar vernieuwende ideeën voor een betere reisbeleving, duurzaamheid en kostenefficiëntie voor het openbaar vervoer in de regio. Hoe kunnen we trams, bussen en metro’s beter benutten? Of hoe maken we ons aanbod aantrekkelijker voor onze klanten? Hoe gaan we slimmer om met beheer en onderhoud?


De InnOVatieroute zet OV-vraagstukken uit waar start-ups, scale-ups en andere organisaties zich voor kunnen inschrijven. De beste oplossingen worden begeleid en krijgen de kans om een pilot te starten bij een of meerdere vervoerbedrijven.


Corona biedt momentum om innovatie versneld toe te passen

Corona of niet: in de spits is ruimte schaars in het openbaar vervoer. Met de InnOVatieroute werken Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervoerders RET en HTM samen aan de grote uitdagingen van het OV, zoals het zo optimaal benutten van de ruimte.


Lees meer over de stand van zaken in de challenge van de InnOVatieroute.

Lees verder

Achtergrondinformatie

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, werken en recreëren 2,3 miljoen mensen. Een groot deel van deze mensen wil zich snel en comfortabel via het regionale openbaar vervoer verplaatsen. En dat lukt: het regionale OV wordt goed gewaardeerd, zelfs als beste van Nederland!


Door de groei van het aantal inwoners steeg het aantal OV-reizigers voor corona veel sneller dan iedereen vooraf had verwacht. We verwachten dat deze groei in de toekomst doorzet. Daarom moeten we met zijn allen meer doen met de huidige middelen om een optimale reisbeleving creëren voor de OV-reizigers. Dat is een enorme uitdaging en daarbij kunnen wij hulp goed gebruiken.

Daarom werken Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en RET samen in ‘De InnOVatieroute’. Een vierjarig programma waarin we externe partijen uitdagen om innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen in het OV van morgen. De InnOVatieroute zet OV-vraagstukken uit waarop startups en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven. Hiervoor werken we samen met verschillende bestaande netwerken die het OV-vraagstuk zullen uitzetten. De beste oplossingen worden begeleid en krijgen de kans om een pilot te starten bij de vervoerbedrijven HTM en/of RET.


In het bijzonder doen we een beroep op vernieuwende ideeën van bedrijven van buiten de OV-sector om met slimme (technologische) ontwikkelingen ons OV-systeem te verbeteren. Daarbij richten we ons op 3 thema's:


1) Klant- & reisbeleving
2) Terugwinnen reizigers na corona
3) Efficiënter werken